Nemůžete najít produkt, který hledáte? Uděláme všechno proto, abychom vám ho sehnali nebo vyrobili. Pošlete nám poptávku nebo obrázek na info@arteffact.eu :)

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů podnikatele BcA. Divana Kall

Se sídlem: Na Rakovci 1635/4 

identifikační číslo: 74542770 

sp. značka , zapsaná v živnostenském rejstříku pod sp. zn.S-SMO/162829/18/ŽÚ  vedeném na Magistrátu města Ostravy (dále jen "Správce").

V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme vaše osobní  údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových stránek. Dále bychom Vás rádi  chtěli informovat o Vašich právech s tímto souvisejících.  

Ochrana osobních údajů našich zákazníků pro nás opravdu není lhostejná, proto s těmito osobními údaji  nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. O naši (ale i vaši) ochranu osobních  údajů se starají pouze pověřené osoby.  

Tyto Zásady jsou volně dostupné jak na našich webových stránkách, tak přímo na prodejnách společnosti.  Vždy, když od Vás získáváme osobní údaje, se na tyto zásady odkazujeme a umožňujeme Vám si tyto  zásady přečíst a informovat nás o naší politice při zpracování osobních údajů. Naše společnost si (nejen) na  webových stránkách vždy klade za cíl informovat naše zákazníky, a to tou nejsrozumitelnější cestou.  

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, jsme otevřeni konstruktivní komunikaci s našimi  zákazníky.  

Kontaktní údaje: 

Adresa: Na Rakovci 1635/4, 71000 Ostrava  

E-mail: info@arteffact.eu  

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném  pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších  předpisů.  

 1. VYMEZENÍ POJMŮ 

1.1.            Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní  údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);  

1.2.            Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi;  identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem  na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či  více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské  identity této fyzické osoby (dále jen „“ nebo „údaje“);  

1.3.            Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky pro zpracování osobních údajů, provádí  zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je podnikatel BcA. Divana Kall., IČ: 74542770 (dále jen „Správce“);  

1.4.            Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní  údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“ či  „obchodní partner“);  

1.5.            Webové stránky: Webové stránky dostupné na  www.arteffact.eu;

1.6.            Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým  důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání  obchodních sdělení či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;  

1.7.            Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních kategorií osobních údajů zákazníka  zpracovávaných pro určitý účel;  

1.8.            Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina  souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje  webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro  zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení  marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním  těchto souborů.  

 1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ 

2.2.            Správce a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování  zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:  

 1. identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
 2. elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 3. jiné elektronické údaje: IP adresa zpracovávaná pomocí tzv. cookies;
 4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek; e. další osobní údaje:typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.  
 5. JAKÝ JE PŮVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

3.1.           Správce osobních údajů zpracovává nezbytné údaje, které nám sdělíte např. při objednávce, při  registraci do uživatelského účtu, komunikaci s námi aj. Typicky jde o:  

 1. identifikační a adresní údaje;
 2. elektronické kontaktní údaje;
 3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.
 4. jiné elektronické údaje: 

3.2.            A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:  

 1. informace o používaném a specifickém cookies,
 2. webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
 3. IP adresa;
 4. datum přístupu a doba přístupu;
 5. vyhledávací dotazy;
 6. kód odpovědi http a https;
 7. přenášené skupiny dat;
 8. údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.
 9. ZA JAKÝM ÚČELEM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY? 

4.1.            Jednotlivé údaje zpracováváme dle čl.6 GDPR, tedy zejména pokud nám k tomu udělíte výslovný souhlas, pokud se jedná o zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, která se na nás coby  správce vztahuje, pokud se jedná o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy či za předpokladu oprávněného  zájmu správce. Jednotlivé úkony, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů naleznete níže: 

 1. a) Uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu 

Účel: Na základě smlouvy mezi Vámi a Správcem máte nárok na objednané zboží. Naproti tomu my máme  nárok na zaplacení sjednané ceny. Pro správné vyřízení Vaší objednávky je nutné zpracovat Vaše  identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem – zejména  číslo účtu.  

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním  vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez  něhož není možné smlouvu uzavřít.  

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi, za běžných  okolností po uzavření objednávky po dobu 5ti let.  

 1. b) Správa zákaznických účtů 

Účel: Zákazníci se mohou na našich webových stránkách registrovat spravovat svá osobní nastavení. Pro  tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, jméno, příjmení a uživatelské jméno. Tyto údaje pak  slouží pro jednodušší objednání našich výrobků.  

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel správy zákaznických účtů je odůvodněno provedením  opatření před uzavřením smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale  nebylo možné se registrovat.  

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána po dobu právní působnosti Správce. Případné smazání  proběhne po nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu delší než 3 let.  

 1. c) Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů stížností a reklamací 

Účel: Vaše údaje používáme ke správě vašich dotazů, doporučení sortimentu, vyřizování podnětů, stížností  s naší zákaznickou podporou. Rovněž Vás můžeme kontaktovat žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti. 

Vaše údaje používáme i pro to, abychom Vás oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na případné  změny objednávky (neuhrazení sjednané částky, změna doručení apod.). V případě, že nedokončíte svoji  objednávku, můžeme Vám poslat e-mail či SMS s připomenutím, že jste tuto objednávku nedokončili. Díky  zpětné vazbě dokážeme tuto užitečnou službu ocenit, ale kdykoliv by Vám to nebylo příjemné, máte právo  vyjádřit svůj nesouhlas a poté Vás již nemusíme kontaktovat.  

Tyto údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného plnění a při výkonu Vašich  práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.  

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti,  vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti  komunikovat se zákazníky. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní  požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.  

Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po  dobu 3 let od jeho skončení.  

 1. d) Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží 

Účel: Našim zákazníkům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, pravidelně prostřednictvím emailu zasíláme  novinky o našem zboží. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí  odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletterovém sdělení.  

V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním obchodních sdělení o našem zboží, akcích a  propagačních kampaních společnosti. Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané jinak  v souvislosti s naším zbožím – jako například údaje o tom, jak používáte webové stránky, údaje o  provedených objednávkách či informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích můžeme použít  k personalizaci našich obchodních sdělení. O souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vás požádáme vždy,  kdy je udělení souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy. 

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídky našeho zboží je  odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí  osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné  Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto  případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje  poskytnout. 

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu či skončení  oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 5 let neotevřete naše obchodní sdělení.  

 1. e) Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy 

Účel: Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům,  kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta  reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na  základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich  webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován  personalizovaný obsah a nabídky. Navíc jsme oprávněni uložit další osobní údaje o Vás za dodržování  zákonných ustanovení pro vlastní marketingové účely. Dále bychom Vás chtěli ujistit, že nedochází k  přenosu uložených údajů na třetí strany. Veškeré údaje jsou anonymizovány a pseudonymizovány pro tyto  partnery, kteří nám s tímto způsobem reklam pomáhají. Jedná se zejména o cookies. O správě Vašich  preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.  

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu  a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu.  Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo  možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí  osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro  tento účel své osobní údaje poskytnout.  

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může  lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session  cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny.  Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí  až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze  identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o  době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.  

 1. f) Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách 

Účel: Vždy se snažíme o zlepšování kvality našich služeb a zboží a Vašich lepších zážitků. K vývoji nových  služeb a zboží a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím  telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.  

V souvislosti s procházením našich webových stránek dále zpracováváme informace o návštěvnosti,  čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, čas strávený na  stránkách. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich  webových stránek. Tyto údaje sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás  uživatelsky přívětivý a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací  naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.  

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého  postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo  vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se  můžete dočíst v části Cookies.  

 1. g) Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob 

Účel: Údaje o tom, jak naše webové stránky používáte, či údaje o Vašich objednávkách můžeme využít k  prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich obchodních podmínek, 

jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní  správy či podmínek stanovených platným právními předpisy.  

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv,  majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných povinností, případně naším oprávněným  zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí  osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro  tento účel své osobní údaje poskytnout.  

Doba uložení: Doba uložení údajů je 10 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 3 roky od jejich  získání.  

 1. h) Účetní a daňové účely 

Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová  legislativa.  

Právní základ: S těmito osobními údaji zacházíme převážně za účely plnění uzavřené smlouvy. Plnění  smluvních povinností nastává typicky v případě, kdy na základě uzavřené smlouvy musíme evidovat v rámci  účetnictví faktury nebo jiné daňové doklady podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  

Doba uložení: Po dobu stanovenou právními předpisy, zejména Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5  let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, daňové doklady po dobu 10 let od konce  zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.  

 1. KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY? 

5.1.             Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují  pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. 

5.2.             Kromě našich zaměstnanců musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům,  jenž umožňují fungování Správce a pomáhají nám poskytovat Vám kvalitnější, přesnější a celkově specifičtější obsah a služby. Zpracovatelům, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme.  Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační bezpečnostní  opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich  zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě dodatku  o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít  k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.  

5.3. Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):  

 1. a) Partneři, kteří pro nás zajišťují přepravu našeho zboží 
 2. b) Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí 

Snažíme se, aby Váš zážitek z užívání našich webových stránek byl co nejpříjemnější. Proto  spolupracujeme s partnery, kteří provádí analýzy návštěvnosti a Vašeho chování na našich webových  stránkách. Díky těmto partnerům máme informace o tom, která část našich webových stránek není  srozumitelná, kde případně hledáte požadované informace a zda je nacházíte, na které nabídky na našich  webových stránkách jste klikli apod. Na základě těchto informací pak naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.  

 1. c) Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

Aby Správce mohl řádně fungovat a poskytovat Vám své služby, musíme spolupracovat s celou řadou  partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie,  které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:  

- poskytovatelé účetního a daňového poradenství, 

- poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť, 

- poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek, 
 

- poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet), 

- poskytovatelé právních služeb, advokáti, 

- poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, 

- partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání společenských událostí aj.  d) Orgány veřejné správy 

Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z  důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni  tak učinit. 

Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady.  

Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to  zákon.  

 1. ZPŮSOBY ZRPACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1.            Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování  vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména se jedná o čl. 30, Záznamy o  činnostech zpracování.  

 1. JAKÁ JSOU PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

7.1.            Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou  uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele  o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit  přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.  

 1. a) Právo na přístup k osobním údajům 

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou  Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat  přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat  přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.  

 1. b) Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů 

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat  jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez  zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.  

 1. c) Právo na výmaz 

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely (zejména z nutných legislativních předpisů),  pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte  právo požadovat jejich výmaz.  

 1. d) Právo na omezení zpracování osobních údajů 

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních  údajů, můžete po nás v určitých případech požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 

 1. e) Právo na přenositelnost údajů 

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na  přenositelnost údajů v případě předchozího uděleného souhlasu. V případě, že by výkonem tohoto práva  mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.  

 1. f) Právo vznést námitku 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely  splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich  oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování,  který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez  zbytečného odkladu ukončíme.  

 1. g) Právo kdykoliv odvolat souhlas 

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas  odvolat.  

 1. h) Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování 

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.  

 1. ch) Právo podat stížnost u Dozorového úřadu 

V neposlední řadě máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu  osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz. 

 1. COOKIES 

8.1.      Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky  cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší  návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako  uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.  

Správce používá soubory cookies pro mnoho účelů jako jsou:  

 1. zajištění fungování základních funkcí Webu,
 2. uložení preferovaného jazyka,
 3. analýza návštěvnosti s cílem vylepšování Webu,
 4. marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách.
 5. ZÁVĚR 

10.1.          Naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou  měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a  budeme Vás o těchto změnách informovat nejen na již zmíněných webových stránkách, ale i na sociálních  sítích. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich  webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.  

V Ostravě dne 11.11.2022